what going on?

Kaijin Kaihatsubu no Kuroitsu-san episode 1