what going on?

Komi-san wa, Commu-shou Desu. Saison 2 episode 7