what going on?

Meng Qi Shishen Saison 1 episode 2