what going on?

Meng Qi Shishen Saison 2 episode 3