what going on?

My Hero Academia Saison 1 VF episode 5