what going on?

My Hero Academia Saison 2 VF episode 4