what going on?

My Hero Academia Saison 3 episode 6