what going on?

Shokei Shoujo no Virgin Road episode 1