what going on?

Tsuki to Laika to Nosferatu episode 2